BnetVote - Hệ thống đánh giá tín nhiệm ứng dụng nền tảng Blockchain

Ngày hoàn thành : 17/01/2019

BNetVote được phát triển bởi công ty Bytesoft Việt Nam, là hệ thống đánh giá tín nhiệm trên nền tảng blockchain, được áp dụng trong các cơ quan nhà nước, đánh giá tín nhiệm của cá nhân trong các tổ chức tư nhân, đánh giá tín nhiệm của các cơ quan tổ chức…

Chia sẻ:
Thông tin chi tiết

BNetVote được phát triển bởi công ty Bytesoft Việt Nam, là hệ thống đánh giá tín nhiệm trên nền tảng blockchain, được áp dụng trong cơ quan nhà nước, đánh giá tín nhiệm của cá nhân trong các tổ chức tư nhân, đánh giá tín nhiệm của các cơ quan tổ chức...

lấy phiếu tín nhiệm truyền thống

Không an toàn về bảo mật và lưu trữ số liệu, kết quả có thể được thay đổi bởi một người khác

An toàn với nền tảng Blockchain, kết quả không thay đổi

sai số, tính nhầm số phiếu

Số liệu chính xác

Có thể bầu hộ, một người bầu nhiều lần

Nột người chỉ bầu 1 lần, xác minh danh tính qua điện thoại cá nhân

Phải đến địa điểm bầu cử => tốn thời gian

Bầu cử online => tiết kiệm thời gian

Lãng phí tiền bạc, in giấy số lượng lớn chỉ sử dụng 1 lần

Tiết kiệm chi phí

quy trình đánh giá tín nhiệm của bnetvote

Bước 1

Hệ thống tiến hành khởi tạo sự kiện dánh giá

(Khởi tạo người được đánh giá)

Bước 2

Hệ thống khởi tạo tài khoản cho những người đánh giá

Bước 3

Người đánh giá nhập sđt để đăng nhập

Bước 4

Hệ thống gửi tin nhắn yêu cầu nhập mã xác nhận

Bước 5

Người đánh giá tiến hành bỏ phiếu

Bước 1: Hệ thống tiến hành khởi tạo sự kiện dánh giá

Bước 2: Hệ thống khởi tạo tài khoản cho những người đánh giá

Bước 3: Người đánh giá nhập sđt để đăng nhập

Bước 4: Hệ thống gửi tin nhắn yêu cầu nhập mã xác nhận

Bước 5: Người đánh giá tiến hành bỏ phiếu

Lưu ý: Chỉ có thể gửi phiếu đánh giá trong khoảng thời gian sự kiện đánh giá

Bản quyền thuộc Bytesoft Việt Nam

Chúng tôi ở đây để làm mọi thứ tốt hơn!

back to top
skypetelegrammessengerzalo